Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 30 Януари 2023, 00:00

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СВ 86507-1/16.01.2023 г.

 

 

НИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86507-1/21.08.2020 г.

 

2

№СВ 86500-1/16.01.2023 г.

ВАНЯ ЗЛАТИНОВА КУРТЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86499-1/31.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86500-1/31.08.2020 г.

3

№СВ 86386-1/16.01.2023 г.

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТАНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86386-1/28.08.2020 г.

4

№СВ 86753-1/16.01.2023 г.

НАЙДЕН МИЛКОВ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86752-1/09.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86753-1/09.09.2020 г.

5

№СВ 77182-1/16.01.2023 г.

ЗЛАТЕВ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77181-1/28.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77182-1/28.01.2020 г.

6

№СВ 77180-1/16.01.2023 г.

ТЕДИ ТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77180-1/28.01.2020 г.

7

№СВ 79627-1/16.01.2023 г.

БРАТЯ ЯНЕВИ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79627-1/01.06.2020 г.

8

№СВ 81588-1/16.01.2023 г.

ОЛУИЙЗ БГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81588-1/18.06.2020 г.

9

№СВ 82770-1/16.01.2023 г.

КОМПАС-КП ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 82769-1/28.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 82770-1/28.06.2020 г.

10

№СВ 77100-1/16.01.2023 г.

ДОНИКА - КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77099-1/27.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77100-1/27.01.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.01.2023 г. до 30.01.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 131 Последна промяна: 09:56:58, 17 януари 2023