Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения, ревизионен доклад..

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

5/17.01.2023

НОТА БЕНЕ 77

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна

Ревизионен доклад №5/24.11.2022

2

66439/17.01.2023

ДИ ЕС ДЖИ ПРОПЪРТИ МАЙНТЕНЪНС ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66439-1/26.10.2018

3

76734/17.01.2023

ЛАРИ 8181 ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76734-1, 76733-1, 76722-1/20.01.2020

4

79970/17.01.2023

МАРИЯ КИРОВА ЯНЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ79970-1/03.06.2020

5

80793/17.01.2023

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПАПАЗОВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ80793-1, 80789-1, 80794-1/10.06.2020

6

86248/17.01.2023

МК ДАК 2 ДЗЗД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ86248-1/25.08.2020

7

88733/17.01.2023

ХРИСТОС СТАМАТИОС СТАМАТИАДИС

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88733-1/19.10.2020

8

89848/17.01.2023

БЪЛГАРИЯ ЛЕЙЛИХЕТЕР ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ89848-1/04.11.2020

9

89853/17.01.2023

ЕН АНД ПИМ ПРОПЪРТИС ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ89853-1/04.11.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 17.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 88 Последна промяна: 12:12:17, 17 януари 2023