Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 7 Февруари 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

105342/23.01.2023

АТАНАСКА ЗЛАТКОВА НИКОЛОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ105342-1/20.10.2022

2

106054/23.01.2023

ПЕНКА ЦВЕТКОВА АГОНЦЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ106054-1/03.11.2022

3

106448/23.01.2023

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ КАТЕЛИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ106448-1/11.11.2022

4

106584/23.01.2023

СААКИН ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ106584-1/15.11.2022

5

106585/23.01.2023

ПЕНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ106585-1/15.11.2022

6

107525/23.01.2023

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ЩУРОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ107525-1/12.12.2022

7

107799/23.01.2023

ЕЙНДЖЪКЛ-ГЮЛСЕР ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ107799-1/16.12.2022

8

107949/23.01.2023

ГЕОРГИ АСЕНОВ ДИМОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ107949-1/19.12.2022

Настоящият списък е в сила за периода от 23.01.2023 г. до 07.02.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 143 Последна промяна: 10:22:15, 23 януари 2023