Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 3 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 17 Февруари 2023, 00:00

 

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 85982-1/03.02.2023 г.

НЕДКО ЗЛАТАНОВ ВЪЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85982-1/20.08.2020 г.

2

№СВ 85612-1/03.02.2023 г.

ПРОЛЕТИНА БЕЛЧЕВА КОВАЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85609-1/14.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85610-1/14.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85611-1/14.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85612-1/14.08.2020 г.

3

№СВ 85978-1/03.02.2023 г.

МАЙКЪЛ МАКЛАФЛИН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85977-1/20.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85978-1/20.08.2020 г.

4

№СВ 85403-1/03.02.2023 г.

ЗЛАТИ ЖИВКОВ КАВАЛДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85403-1/12.08.2020 г.

5

№СВ 85332-1/03.02.2023 г.

ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85332-1/12.08.2020 г.

6

№СВ 85339-1/03.02.2023 г.

СТОЯНКА МИТЕВА ГЕНЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85339-1/12.08.2020 г.

7

№СВ 85162-1/03.02.2023 г.

ХЮСЕИН ХАКЪ АЛИ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85161-1/10.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85162-1/10.08.2020 г.

8

№СВ 90073-1/03.02.2023 г.

ВАЛЕНТИН ДРАГОМИРОВ ДОБРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 90073-1/10.11.2020 г.

9

№СВ 89996-1/03.02.2023 г.

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89996-1/06.11.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 179 Последна промяна: 15:34:47, 08 февруари 2023