Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 8 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 22 Февруари 2023, 00:00

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СМ106729-1/08.02.2023 г.

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СМ106729-1/21.11.2022г.

2

№ ГС80655 - 1 / 08.02.2023 г.

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС80654 - 1/ 09.06.2020г

.ГС80655 – 1/09.06.2020г.

3

№ ГС78422 -1/08.02.2023 г.

ДАРИНА ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС78411 - 1/18.05.2020г.

№ ГС78413 – 1/18.05.2020г.

№ ГС78419 – 1/18.05.2020г.

№ ГС78422 – 1/18.05.2020г.

 

4

№ СМ106323 -1/08.02.2023г.

ПЕТКО АТАНАСОВ ПАШОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СМ106323-1/09.11.2022г.

5

№ ГС86030-1/08.02.2023г.

ХРИСТИАН ЗАХАРИЕВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС86030-1/21.08.2020г.

6

№ СМ104920-1/08.02.2023 г.

АНА НИКОЛОВА ЦАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ104920 - 1/14.10.2022 г.

 

7

№ 8722 / 08.02.2023г.

ГЕРГАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

*******

 

Акт за прихващане или възстановяване

8722/03.11.2022г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.02.2023 г. до 22.02.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 171 Последна промяна: 15:35:02, 08 февруари 2023