Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Март 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 21 Март 2023, 00:00

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 77105-1/07.03.2023 г.

МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77101-1/27.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77102-1/27.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77103-1/27.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77104-1/27.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77105-1/27.01.2020 г.

2

№СВ 89924-1/07.03.2023 г.

ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89923-1/04.11.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89924-1/04.11.2020 г.

3

№СВ 89911-1/07.03.2023 г.

АР ДАБЪЛЮ ДИВЕЛЪПМЪНТС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89911-1/04.11.2020 г.

4

№СВ 89997-1/07.03.2023 г.

ДИМИТРИНКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89997-1/06.11.2020 г.

5

№СВ 90142-1/07.03.2023 г.

ИВАНКА ПАВЛОВА БОЯДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90142-1/13.11.2020 г.

6

№СВ 90013-1/07.03.2023 г.

МАНУЕЛА МАНОЛОВА КАСЪРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90012-1/06.11.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90013-1/06.11.2020 г.

7

№СВ 90110-1/07.03.2023 г.

СЕВДАЛИНА МИТКОВА ИЛИЧ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90108-1/12.11.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90109-1/12.11.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90110-1/12.11.2020 г.

8

№СВ 78190-1/07.03.2023 г.

КАМЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА ДУГАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 78190-1/15.05.2020 г.

9

№СВ 86222-1/07.03.2023 г.

РАЙНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86222-1/25.08.2020 г.

10

№ТИ 87972-1/07.03.2023 г.

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87972-1/02.10.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.03.2023 г. до 21.03.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 75 Последна промяна: 16:51:44, 07 март 2023