Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 29 Януари 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 12 Февруари 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП68505 - 1/ 29.01.2021г.

МЕХМЕД МАХМУД МЕХМЕД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68502-1/13.03.2019 г.;

№ ФП68503-1/13.03.2019г.;

№ ФП68504-1/13.03.2019г.;

№ ФП68505-1/13.03.2019г.

2

№ ФП69304 - 1 / 29.01.2021г.

МАРС  ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП69304-1/ 28.03.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.01.2021г. до 12.02.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 350 Последна промяна: 10:11:35, 01 февруари 2021