Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 2 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 16 Февруари 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФГ 71634 - 1/02.02.2021г.

АЛИ МЕТИН ЮСЕИН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ФГ 71634 - 1/05.07.2019 г;

 №ФГ 71633 - 1/05.07.2019 г.

2

№ ФГ 71619 –

1 /02.02.2021г.

РУМЯНА САШЕВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ФГ 71619 - 1/05.07.2019 г

Настоящият списък е в сила за периода от 02.02.2021г. до 16.02.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 585 Последна промяна: 12:40:53, 02 февруари 2021