Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 26 Март 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП68760 - 1 /12.03.2021г.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЧАЛКЪНТИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68760 - 1 / 19.03.2019 Г.

2

№ ФГ 71612 - 1 /12.03.2021г.

СИМЕОН БУРГАС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71612 - 1 / 05.07.2019 Г.

3

№ ФГ 71617 - 1 /12.03.2021 г.

ВЯРА КЕРШЕР

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71617 - 1 / 05.07.2019 Г.

            Настоящият списък е в сила за периода от 12.03.2021г.до 26.03.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 489 Последна промяна: 10:35:28, 12 март 2021