Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 7 Август 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 21 Август 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ109468-1/07.08.2023г.

ПЕТЪР ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ109468-1/14.06.2023г

№ММ109467-1/14.06.2023 №ММ109466-1/14.06.2023

№ММ109465-1/14.06.2023г.

№ММ109464-1/14.06.2023г.

2

№ ММ83114-1/07.08.2023г.

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ83114-1/03.07.2020г

3

№ ММ77617-1/07.08.2023г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77617-1/28.02.2020г.

№ММ77617-1/28.02.2020г

4

№ ММ108802-1/07.08.2023г.

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ108802-1/29.05.2023г; №ММ108803-1/29.05.2023г; №ММ108804-1/29.05.2023г; №ММ108805-1/29.05.2023г; №ММ108806-1/29.05.2023г; №ММ108807-1/29.05.2023г; №ММ108808-1/29.05.2023г.

Настоящият списък е в сила за периода от 07.08.2023 г. до 21.08.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 129 Последна промяна: 12:05:24, 08 август 2023