Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 8 Август 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 23 Август 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

78589/08.08.2023

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МЕРДЖАНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №78589-1, 78587-1, 78586-1, 78582-1, 78579-1

2

80748/08.08.2023

МАРИЕЛА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ80748-1/10.06.2020

3

84977/08.08.2023

ГРЕАМ МАРТИН УОЛШ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ84977-1/06.08.2020

4

85382/08.08.2023

ТАНЮ ДИМИТРОВ САМАРДЖИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ85382-1/12.08.2020

5

88125/08.08.2023

ЗЛАТКА ВЪЛЧЕВА ТАСЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88125-1/06.10.2020

6

90857/08.08.2023

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ МЕСЕЧКОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ90857-1/10.12.2020

7

109957/08.08.2023

АНТОАНЕТА ДИМЧЕВА ТОНЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ109957-1, 109956-1/04.07.2023

Настоящият списък е в сила за периода от 08.08.2023 г. до 23.08.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 255 Последна промяна: 12:06:04, 08 август 2023