Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 26 Март 2021, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

    В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ73716-1/12.03.2021г.

 

РОСЕН ПЕЕВ СТАМОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ73716-1/25.09.2019г

2

№ ММ69023-1/12.03.2021г.

ЕВРОИНВЕСТ ООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69023-1/25.03.2019г.

№ММ69024-1/25.03.2019г

3

№ ММ73630-1/12.03.2021г.

ПЕТКО ТОДОРОВ МАДЖАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73630/17.09.2019г.

 

4

№ ММ73560-1/12.03.2021г.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73560/13.09.2019г. №ММ73561-1/13.09.2019г. 

5

№ ММ74588-1/12.03.2021г.

ЙОАНА ТОНЧЕВА АЛЕКСИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74588/19.11.2019г.

6

№ ММ85553-1/12.03.2021г.

СТОЯНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85553-1/14.08.2020г.


Настоящият списък е в сила за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 472 Последна промяна: 09:47:34, 15 март 2021