Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 21 Август 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 5 Септември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ76905-1/21.08.2023г.

 

СТОЯН СТОЙКОВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76905-1/23.01.2020г

№ММ76904-1/23.01.2020г.

2

№ММ87521-1/21.08.2023г.

АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ПЕЕВ

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87521-1/25.09.2020г

3

№ММ74514-1/21.08.2023г.

АЛБЕНА ЦАНКОВА ТОШЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74514-1/18.11.2019г.

4

№ММ109864-1/21.08.2023г.

МАРИЯ СТАНКОВА КЪНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№109864-1/30.06.2023г.

Настоящият списък е в сила за периода от 21.08.2023 г. до 05.09.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 46 Последна промяна: 10:14:44, 22 август 2023