Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 17 Октомври 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ79429-1/02.10.2023г.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79428-1/29.05.2020г. №ММ79429-1/29.05.2020г.

2

№ ММ78111-1/02.10.2023г.

НЕВИН ХАМЗА ХАСАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ78111-1/15.05.2020г

3

№ ММ79435-1/02.10.2023г.

МЕХМЕД РЕМЗИ БАЙРЯМ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ79435-1/29.05.2020г

4

№ ММ77613-1/02.10.2023г.

ПЕПА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77613-1/28.02.2020г.

№ММ77612-1/28.02.2020г.

№ММ77611-1/28.02.2020г

5

№ММ86325-1/02.10.2023г.

 

ЮСЕИН МЕМЕТ ТЮЛЕОЛУ

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86325-1/26.08.2020г.

6

№ММ110863-1/02.10.2023г.

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОНИС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ110863-1/01.08.2023г

7

№ ММ110034- 1/02.10.2023г.

 

ФАТМЕ АДЕМ ХАМЗА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ110034-1/07.07.2023г.

 

8

№ ММ108986-1/02.10.2023г.

 

ВАСИЛ КРЪСТЕВ ЛАЗАРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ108986-1/01.06.2023г.

№ММ108987-1/01.06.2023г.

№ММ108988-1/01.06.2023г.

№ММ108989-1/01.06.2023г.

№ММ108990-1/01.06.2023г.

9

№ ММ77618 - 1/02.10.2023г.

 

ТЯНКА ВАСИЛЕВА КУТИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ77618-1/28.02.2020г.

№ ММ77619-1/28.02.2020г.

Настоящият списък е в сила за периода от 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 160 Последна промяна: 16:09:05, 02 октомври 2023