Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 27 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 10 Ноември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ113743-1/27.10.2023г.

 

УЛИ НАЙДЖЪЛ САЙМЪН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ113743-1/24.10.2023г

2

ММ109473-1/27.10.2023г.

ТЕОДОРА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ109473-1/14.06.2023г

3

№ ММ111187-1/27.10.2023г.

КИТИ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ111187-1/09.08.2023г

4

ММ109082-1/27.10.2023г

МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ109082-1/02.06.2023г.

№ММ109083-1/02.06.2023г. №ММ109084-1/02.06.2023г.

5

№ ММ86336-1/27.10.2023г.

РАДОСТИН АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ86336-1/27.08.2020г

6

№ ММ81864-1/27.10.2023г.

 

ПЕНКА АТАНАСОВА КУБИКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ81864-1/22.06.2020г.

№ММ81865-1/22.06.2020г.

№ММ81866-1/22.06.2020г.

7

№ММ80233-1/27.10.2023г.

 

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80233-1/05.06.2020г. №ММ80234-1/05.06.2020г.

№ММ80234-1/05.06.2020г.

8

№ ММ90687- 1/27.10.2023г.

 

АСЕН ЮРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90687-1/07.12.2020г.

9

№ ММ90680-1/27.10.2023г

ПРОЛЕТИНА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№90680-1/07.12.2020г; №90681-1/07.12.2020г; №90683-1/07.12.2020; №90684-1/07.12.2020г.

10

№ ММ81891 - 1/22.10.2023г.

 

РУМЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ81891-1/22.06.2020г.

11

№ ММ77920 – 1/27.10.2023г.

 

ЕЛЕКТРА-ЕЛ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ7792–1/13.05.2020г; №ММ77920– 1/13.05.2020г.

12

№ ММ89216-1/27.10.2023г.

 

ЗЛАТКА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ89216-1/26.10.2020г.

13

№ ММ79187-1/27.10.2022г.

 

КИРИЛ РАЧЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79187-1/27.05.2020г.

Настоящият списък е в сила за периода от 27.10.2023 г. до 10.11.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 136 Последна промяна: 16:02:08, 27 октомври 2023