Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Ноември 2023, 11:23
Валидно до: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ113127-1/15.11.2023г.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ113127-1/29.09.2023г

2

№ ММ113641-1/15.11.2023г.

ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ113641-1/17.10.2023г

3

№ ММ109473-1/15.11.2023г

ТЕОДОРА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ109473-1/14.06.2023г.

4

№ ММ80412-1/15.11.2023г.

НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ80412-1/08.06.2020г.

5

№ ММ109523-1/15.11.2023г.

ДОРА ХРИСТОВА АСЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ109523-1/15.06.2023г.

№ММ109524-1/15.06.2023г.

6

№ ММ112059-1/15.11.2023г

МАЙК ЙОРДАНОВ ДЖАМБАЗОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ112059-1/30.08.2023г

7

ММ89018- 1/15.11.2023г.

ХРИСТО МИТКОВ НЕДКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ89018-1/22.10.2020г

8

№ ММ87488-1/15.11.2023г.

ДАНИЕЛА АЛИПИЕВА БОРИСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87488-1/24.09.2020г.

9

№ ММ82588 - 1/15.11.2023г.

РАЙНА СТОЯНОВА ДИКАНСКА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82588-1/25.06.2020г.

10

№ ММ86902 – 1/15.11.2023 г.

ГЛОБАЛ СТРОЙ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ86902– 1/14.09.2020г.

11

№ ММ89229-1/15.11.2023г.

ММ-ЛАН-ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ89229-1/26.10.2020г

12

№ ММ79774-1/15.11.2022г

КЪНЧО ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79774-1/02.06.2020г.

№ММ79773-1/02.06.2020г. №ММ79772-1/02.06.2020г. №ММ79771-1/02.06.2020г. №ММ79770-1/02.06.2020г.

13

№ ММ109084-1/15.11.2023г.

МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ109082-1/02.06.2023г. №ММ109083-1/02.06.2023г. №ММ109084-1/02.06.2023г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.11.2023 г. до 30.11.2023

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 38 Последна промяна: 11:25:48, 16 ноември 2023