Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 24 Ноември 2023, 11:57
Валидно до: Събота, 9 Декември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ИП80865-1/24.11.2023г.

ВЪЛШЕБЕН ГНОМ ООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП80865-1/10.06.2020

2

№ИП84140-/24.11.2023г

УЕЛМАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ИП84140-1/27.07.2020,

3

№ИП89412-1/24.11.2023г

ЛА ПИАЦА БУРГАС

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ИП89412-1/27. 10.2020 ИП89415-1/27.10.2020

4

№ИП80869-1/24.11.2023г

КИРИЛ ВАСИЛЕВ КИРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП 80869-1/10.06.2020г

 

5

№ИП82972-1/24.11.2023г

ТОДОР КОСТОВ ДИМОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП82972-1/02.07.2020 ИП82968-1/02.07.2020 ИП82970-1/02.07.2020 ИП82967-1/02.07.2020 ИП82965-1/02.07.2020 ИП82964-1/02.07.2020

6

№ИП85997-1/24.11.2023г.

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ИП85997-1/20.08.2020 ИП85996-1/20.08.2020 ИП85995-1/20.08.2020

7

№НС113441-1/24.11.2023г.

ВЛАДИСЛАВА АННА КАНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№НС113441-1/11.10.2023 ,НС113440-1/11.10.23 ,

СПИСЪКЪТ ВЛИЗА В СИЛА ЗА ПЕРИОДА 24.11.2023г-09.12.2023г

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 131 Последна промяна: 12:03:24, 24 ноември 2023