Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 22 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 2 Април 2021, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ91142-1/19.03.2021г

СТАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ91142-/11.03.2021г.

2

№ ММ91143-1/19.03.2021г.

ТОДОР НИКОЛОВ РАДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ91143-/11.03.2021г.

3

№ ММ91140-1/19.03.2021г

МАРИЯ НАЙДЕНОВА ДОБРЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ91140-/11.03.2021г.

4

№ ММ91141-1/19.03.2021г.

РАДИ НИКОЛОВ РАДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ91141-/11.03.2021г.

5

№ ММ68262-1/19.03.2021г.

СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68261-1/07.03.2019г.

№ММ68262-1/07.03.2019г

6

№ ММ72735-1/19.03.2021г.

ИВАН ВЕЛЧЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72735-1/09.08.2019г

7

№ ММ69074 - 1/19.03.2021 г.

АТАНАС ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ69074 - 1/25.03.2019г. № ММ69076 - 1/25.03.2019г. 

8

№ ММ74548-1/19.03.2021г.

ДАНИЕЛ СТОЙЧЕВ ДЖЕМБЕКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74548-1/18.11.2019г.

 № ММ74549-1/18.11.2019г.

9

№ ММ74400 - 1/19.03.2021 г.

ДОНКА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74400 - 1/15.11.2019г..

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 565 Последна промяна: 09:03:54, 22 март 2021