Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Ноември 2023, 16:38
Валидно до: Понеделник, 11 Декември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ТИ 89045-1/24.11.2023 г.

ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89038-1/22.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89045-1/22.10.2020 г.

2

№ТИ 85219-1/24.11.2023 г.

МИНЧО ЕНЕВ ЕНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85219-1/11.08.2020 г.

3

№ТИ 86066-1/24.11.2023 г.

МАРИАН ИВАНОВ МОНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86066-1/24.08.2020 г.

4

№СВ 77316-1/24.11.2023 г.

ГЕОРГИ МИТЕВ ТОНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77312-1/30.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77313-1/30.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77314-1/30.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77315-1/30.01.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77316-1/30.01.2020 г.

5

№СВ 87275-1/24.11.2023 г.

РАЙНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87275-1/18.09.2020 г.

6

№СВ 90462-1/24.11.2023 г.

АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90462-1/01.12.2020 г.

7

№СВ 86232-1/24.11.2023 г.

ИВАН ДОНЧЕВ ДОНЕВСКИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86229-1/25.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86231-1/25.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86232-1/25.08.2020 г.

8

№СВ 86964-1/24.11.2023 г.

МАРИАНА МАГРИОТОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 86964-1/14.09.2020 г.

9

№СВ 86707-1/24.11.2023 г.

ГАЛИНА ПЕТРОВА ГРОЗДЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 86703-1/04.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 86707-1/04.09.2020 г.

10

№СВ 109271-1/24.11.2023 г.

ЕКСАН Х ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 109271-1/07.06.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.11.2023 г. до 11.12.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 113 Последна промяна: 16:39:38, 24 ноември 2023