Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 11:38
Валидно до: Петък, 15 Декември 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ88658- 1/30.11.2023г.

НК

Николай Щерев Кючуков

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ88658-1/16.10.2020г.

2

№ ММ81888-1/30.11.2023г.

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДРОСЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ81888-1/22.06.2020г

3

№ ММ90127-1/30.11.2023г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ90127-1/12.11.2023г.

4

№ ММ90126-1/30.11.2023г.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ90126-1/12.11.2020г

5

ММ90713-1/30.11.2023г.

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ90713-1/08.12.2020г

6

ММ77629-1/30.11.2023г.

КИРЧО МИТКОВ КОЗАРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77629-1/28.02.2020г. №ММ77627-1/28.02.2020г.

№ММ77626-1/28.02.2020г.

7

ММ78209-1/30.11.2023г.

АНДОН СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ78209-1/15.05.2020г

8

№ ММ79186-1/30.11.2023г.

ТУНДЖЕР ЙОЗХАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79186-1/27.05.2020г.

9

№ ММ89446 - 1/30.11.2023г.

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ГРУДОВА

*******

Такса куче

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89446-1/28.10.2020г.

10

№ ММ78968 – 1/30.11.2023 г.

БЕТАКС ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ78968– 1/22.05.2020г.

№ ММ78967– 1/22.05.2020г.

№ ММ78966– 1/22.05.2020г.

№ ММ78965– 1/22.05.2020г.

№ ММ78964– 1/22.05.2020г.

№ ММ78963– 1/22.05.2020г.

№ ММ78962– 1/22.05.2020г.

11

№ ММ88829-1/30.11.2023г.

ИВАН ЯНКОВ КРИВОШИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ88829-1/20.10.2020г

Настоящият списък е в сила за периода от 30.11.2023 г. до 15.12.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 146 Последна промяна: 11:40:35, 30 ноември 2023