Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 5 Февруари 2024, 11:50
Валидно до:

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№НС86585-1/05.02.2024г.

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП86585-1/02.09.2020

2

№НС82145-/05.02.2024г

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ИП82145-1/14.06.2020,

3

№НС87921-1/05.02.2024г

ТИХОМИР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ИП87921-1/01. 10.2020

4

№НС85992-1/05.02.2024г

НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП 85992-1/20.08.2020г

 

5

№НС87924-1/05.02.2024г

ДЖИ ЕМ БИЛД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП87924-1/01.10.2020

6

 

№НС85859-1/05.02.2024г

ТРАКЕР

*******

 

 

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП85859-1/19.08.2020

7

 

№НС79293-1/05.02.2024г

ЙОСИВ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

*******

 

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП79293-1/28.05.2020 ИП79294-1/28.05.2020 ИП79295-1/28.05.2020 ИП79296-1/28.05.2020

8

№НС77519-/05.02.2024г

МАРВЕЛ БГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ ИП77519-1/25.02.2020 ИП77520-1/25.02.2020 ИП77517/25.02.2020

СПИСЪКЪТ ВЛИЗА В СИЛА ЗА ПЕРИОДА 05.02.2024г-20.02.2024г

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 71 Последна промяна: 11:52:23, 05 февруари 2024