Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 5 Февруари 2024, 15:37
Валидно до: Понеделник, 19 Февруари 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ114713 - 1/05.02.2024 г.

ИВАН ПЛАМЕНОВ ДРАГОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ114713-1/05.12.2023г.

2

ММ114710 - 1/05.02.2024 г.

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№114710-1/05.12.2023г; №114711-1/05.12.2023г; №114712-1/05.12.2023г.

3

ММ86439 - 1/05.02.2024 г.

ТОМА ПЕЕВ ТОМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№86439-1/28.08.2020г.

4

ММ79949 - 1/05.02.2024 г.

СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ ПЕХЛИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79949-1/03.06.2020г.

№ММ79951-1/03.06.2020г.

5

ММ86342 - 1/05.02.2024 г.

ЗЕЙРА ХАСАН УЗУНУВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86342-1/27.08.2020г.

6

ММ77615 - 1/05.02.2024 г.

АНИКО ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77615-1/28.02.2020г. №ММ77614-1/28.02.2020г

7

ММ77112 - 1/05.02.2024 г.

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77111-1/28.01.2020г. №ММ77112-1/28.01.2020г.

8

ММ78619 - 1/05.02.2024 г.

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ78619-1/19.05.2020г.

№ММ78618-1/19.05.2020г.

9

ММ79783 - 1/05.02.2024 г.

До ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79783-1/02.05.2020г

10

ММ88576 - 1/05.02.2024 г.

ЯНКО ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ88576-1/15.10.2020г

11

ММ88806 - 1/05.02.2024 г.

АЗИС АЛИ МУСТАФА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88806-1/20.10.2020г.

12

ММ88340 - 1/05.02.2024 г.

ФАТМЕ ХАСАН ЧАУШ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88340-1/09.10.2020г

Настоящият списък е в сила за периода от 05.02.2024 г. до 19.02.2024 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 171 Последна промяна: 15:38:02, 05 февруари 2024