Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 23 Март 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 6 Април 2021, 00:00

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

68380 / 23.03.2021 г.

„НАС КАР С“ ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ68380-1 от 11,03,2019 г.

2.

69998 / 23.03.2021 г.

ВИОЛЕТКА ИВАНОВА КЪНЕВА

*********

АУЗ № ГЯ69998-1 от 23,04,2019 г.

3.

70556 / 23.03.2021 г.

ДЖОН ЕДУАРД УЕДЖБЪРИ

*********

АУЗ № ГЯ70556-1 от 16,05,2019 г.

4.

70687 / 23.03.2021 г.

МИЛКА ИВАНОВА ПЕНКОВА

*********

АУЗ № ГЯ70768-1 от 28,05,2019 г.

5.

70718 / 23.03.2021 г.

АННА ЦИТКИЛОВНА ГАЛИЛОВА

*********

АУЗ № ГЯ70718-1 от 31,05,2019 г.

6.

71435 / 23.03.2021 г.

ЙОЗДЖАН АЙДЪН

*********

АУЗ № ГЯ71435-1 от 27,06,2019 г.

7.

72920 / 23.03.2021 г.

СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ72920-1; ГЯ72921-1 и ГЯ72922-1 от 14,08,2019 г.

8.

72988 / 23.03.2021 г.

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА БУНАРОВА

*********

АУЗ № ГЯ72988-1 от 18,08,2019 г.

9.

73309 / 23.03.2021 г.

АРСО МИЛУШЕВ КИБАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73309-1 и ГЯ73309-1 от 18,08,2019 г.

10.

74350 / 23.03.2021 г.

АНТОН ИВАНОВ БЛАГОВ

*********

АУЗ № ГЯ74350-1 от 15,11,2019 г.

11.

74761 / 23.03.2021 г.

ДЕЯН КОЕВ ТРОЕВ

*********

АУЗ № ГЯ74761-1 от 21,11,2019 г.

12.

74352 / 23.03.2021 г.

НИКОЛА КОЛЕВ ХАМБУТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ74352-1 от 15,11,2019 г.

13.

74655 / 23.03.2021 г.

ПЕТЪР ДИМОВ КЕХАЙОВ

*********

АУЗ № ГЯ74655-1 от 19,11,2019 г.

14.

75263 / 23.03.2021 г.

ИВО ИВАЙЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ75263-1 от 29,11,2019 г.

15.

75454 / 23.03.2021 г.

„ЕВРОДОМ“ ООД

*********

АУЗ № ГЯ75454-1 от 03,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 601 Последна промяна: 15:30:20, 23 март 2021