Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 26 Февруари 2024, 17:01
Валидно до: Понеделник, 11 Март 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ80023 - 1/26.02.2024 г.

ПЕЮ ГЕОРГИЕВ МЕРДЖАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ80023-1/03.06.2020г.

2

№ ММ82087 - 1/26.02.2024 г.

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№82087-1/23.06.2020г.

3

№ ММ81496 - 1/26.02.2024 г.

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№81496-1/17.06.2020г.; №81497-1/17.06.2020г.; №81498-1/17.06.2020г.; №81499-1/17.06.2020г. 

4

№ ММ80253 - 1/26.02.2024 г.

КИРИЛ ВЪЛКОВ КИРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ80253-1/05.06.2020г

5

№ ММ85176 - 1/26.02.2024 г.

ГЕРГАНА ТОМОВА КАРЪКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ88176-1/10.08.2020г

6

№ ММ87045 - 1/26.02.2024 г.

ДИАНИТА – ДИАНА ГРОЗЕВА ЕТ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ87045-1/16.09.2020г

7

№ ММ79439 - 1/26.02.2024 г.

ДИКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79439-1/29.05.2020г.

№ММ79440-1/29.05.2020г.

№ММ79441-1/29.05.2020г.

8

№ ММ80263 - 1/26.02.2024 г.

ЕЛЕОНОРА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА - КАРЯГИНА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80263-1/05.06.2020г. 

Настоящият списък е в сила за периода от 26.02.2024 г. до 11.03.2024 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 68 Последна промяна: 17:02:22, 26 февруари 2024