Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 14:55
Валидно до: Понеделник, 8 Април 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ТИ 84955-1/22.03.2024 г.

НЕВЕНКА ЯНЕВА БАЛТОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84955-1/06.08.2020 г.

2

№ТИ 86885-1/22.03.2024 г.

ЖЕНЯ ЗЛАТКОВА СЛАВОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86885-1/11.09.2020 г.

3

№ТИ 86886-1/22.03.2024 г.

ЕВГЕНИЯ ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86886-1/11.09.2020 г.

4

№ТИ 89336-1/22.03.2024 г.

ПЕТЪР ЯНЕВ ДАНДАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89335-1/27.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89336-1/27.10.2020 г.

5

№ТИ 88294-1/22.03.2024 г.

ЗЛАТКА НИКОЛОВА КОТОЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88294-1/09.10.2020 г.

6

№ТИ 85725-1/22.03.2024 г.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85725-1/18.08.2020 г.

7

№ТИ 84001-1/22.03.2024 г.

АНГЕЛ ПЕТКОВ ЙОВКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84001-1/22.07.2020 г.

8

№ТИ 85204-1/22.03.2024 г.

ЙОРДАНКА СТРАХИЛОВА БОЙЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85204-1/10.08.2020 г.

9

№ТИ 80700-1/22.03.2024 г.

МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80699-1/10.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80700-1/10.06.2020 г.

10

№ТИ 80703-1/22.03.2024 г.

ТОДОР ПЕТРОВ КИБАРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80703-1/10.06.2020 г

11

№ТИ 89241-1/22.03.2024 г.

КАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89241-1/26.10.2020 г

12

№ТИ 83310-1/22.03.2024 г.

ХРИСТИНА КОСЕВА КАЖЕЛЯНСКА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83310-1/07.07.2020 г

13

№ТИ 81827-1/22.03.2024 г.

ПЕТЪР ЯНКОВ БАКЪРДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 81826-1/19.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 81827-1/19.06.2020 г.

14

№ТИ 84755-1/22.03.2024 г.

СТОЯНКА НАЧЕВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84755-1/04.08.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 22.03.2024 г. до 08.04.2024 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 85 Последна промяна: 14:56:42, 22 март 2024