Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 7 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП74312/07.04.2021 г.    

СТЕФАН ГАНЧЕВ ДИМЧЕВ

 

 

АУЗД №  АУЗД№74312/14.11.2019 г.   

 

 

ИП73063/07.04.2021 г.         

СТОЯН ИВАНОВ КЕНОВ

 

 

АУЗД №73063-1 /20.08.2019г., №73066-1 /20.08.2019г., №73067-1 /20.08.2019г.

 

 

ИП76181-1/07.04.2021 г.         

РЕЙДЕР ЕООД

 

 

АУЗД№ 76181/13.12.2019 Г.

 

 

ИП75901/07.04.2021 г.    

КОЛОРАДО СТИЛ ЕООД

 

 

АУЗД № 75901-1/11.12.2019Г.

 

 

ИП74759-1/07.04.2021 г.    

КИНКА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

 

АУЗД№ ИП74759-1/21.11.2019г.

 

 

ИП69782-1/07.04.2021 г.

КИНГС – СЛАВЧО ИВАНОВ ЕТ

 

 

АУЗД№69782-1/16.04.2019 Г.

 

ИП75623-1/07.04.2021 г.    

ЙОВКА АТАНАСОВА ПАРИЧКОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП75623 - 1/05.12.2019 Г., ИП69821 - 1/17.04.2019 Г.

 

 

ИП75303-1/07.04.2021 г.    

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДИМИТРОВ

 

 

АУЗД№

ИП75303/29.11.2019г., ИП75302/29.11.2019г., ИП75301/29.11.2019г.,

 

 

ИП66297-1/07.04.2021 г.    

 

ДЕЯН ХРИСТОВ ГАНЧЕВ

 

 

 

АУЗД№

ИП66297 - 1/25.10.2018 Г., ИП66295 - 1/25.10.2018 Г., ИП66294 - 1/25.10.2018 Г.,

 

 

ИП74815-1/07.04.2021 г. 

АННА МАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП74815 - 1/22.11.2019г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.04.2021 г. до 22.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 565 Последна промяна: 13:30:34, 08 април 2021