Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 25 Март 2024, 11:45
Валидно до: Вторник, 9 Април 2024, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ № ГС83412 - 1/25.03.2024 г.

МИЛЕН ГРИГОРОВ ИЛАРИОНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС83408 - 1/ 08.07.2020 г.

№ ГС83409 - 1/ 08.07.2020 г.

№ ГС83412 - 1/ 08.07.2020 г.

2

№ ГС86355 - 1 /25.03.2024 г.

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС86355 - 1 / 27.08.2020 г.

3

№ ГС78854 - 1/25.03.2024 г.

ХАДРИЯ САФАЕВНА ХАМИДУЛИНА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС78854 - 1/ 21.05.2020 г.

4

№ ТИ 83563 - 1/25.03.2024 г.

ДУШКА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83563 - 1/ 09.07.2020 г.

5

№ ТИ 80939 - 1/25.03.2024 г.

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАМУКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 80938 - 1/ 11.06.2020 г.

ТИ 80939 - 1/ 11.06.2020 г.

ДГ103176 - 1/ 15.08.2022 г.

ДГ103177 - 1/ 15.08.2022 г.

ДГ103178 - 1/ 15.08.2022 г.

ДГ103179 - 1/ 15.08.2022 г.

6

№ ТИ 88468 - 1/25.03.2024 г.

ОЛИМП ТРЕЙД ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 88468 - 1/ 13.10.2020 г.

 

7

№ ТИ 84057 - 1/25.03.2024 г.

ДЕХА СЕРВИС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84057 - 1/ 24.07.2020 г.

8

№ ТИ 84389 - 1/25.03.2024 г.

АЛДИН СТАНИСЛАВОВ КАРАГЬОЗОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84389 - 1/ 30.07.2020 г.

9

№ ТИ 88113 - 1/25.03.2024 г.

НЕШЕ ТОПКАЯ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 88113 - 1/ 06.10.2020 г.

10

№ ТИ 88491 - 1/25.03.2024 г.

ВАЛЕРИЯ БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 88491 - 1/ 13.10.2020 г.

11

№ ТИ 83556 - 1/25.03.2024 г.

СУЛТАНКА ВЕЛИКОВА КОСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83556 - 1/ 09.07.2020 г.

12

№ ТИ 83748 - 1/25.03.2024 г.

ЕТ МЕТА - АНТОН АНГЕЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83748 - 1/ 10.07.2020 г.

13

№ ТИ 83073 - 1/ 03.07.2020 г.

В И В МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83073 - 1/ 03.07.2020 г.

14

№ ТИ 86289 - 1/25.03.2024 г.

ПАВЛИНА ТОДОРОВА РАЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Такса куче

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 86288 - 1/ 26.08.2020 г.

ТИ 86289 - 1/ 26.08.2020 г.

15

№ ТИ 84757 - 1/25.03.2024 г.

МИХАИЛ КОЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84756 - 1/ 04.08.2020 г.

ТИ 84756 - 1/ 04.08.2020 г.

 

16

№ ТИ 84751 - 1/25.03.2024 г.

ДРАГА ПЕТКОВА ХАДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84750 - 1/ 04.08.2020 г.

ТИ 84751 - 1/ 04.08.2020 г

 

17

№ ТИ 89361 - 1 /25.03.2024 г.

СТАНКО МАРИНОВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 89361 - 1/ 27.10.2020 г.

18

№ ТИ 83755 - 1/25.03.2024 г.

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83755 - 1/ 10.07.2020 г.

19

№  ТИ 83331 - 1/25.03.2024 г.

СТАНИСЛАВА ГЕНЧЕВА КИРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 83331 - 1/ 07.07.2020 г.

20

№ ТИ 81761 - 1/25.03.2024 г.

ДИМИТЪР ТАНЕВ ИЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 81761 - 1/ 18.06.2020 г.

 

21

№ ТИ 88286 - 1/25.03.2024 г.

РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 88285 - 1/08.10.2020 г.

№ ТИ 88286 - 1/08.10.2020 г.

22

№ ТИ 87316 - 1/25.03.2024 г.

ДИМО МИЛЧЕВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 87315 - 1/23.09.2020 г.

№ ТИ 87316 - 1 /23.09.2020 г.

23

№ ТИ 79024 - 1/25.03.2024 г.

НЕЙКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 79022 - 1/ 26.05.2020 г.

№ ТИ 79024 - 1/ 26.05.2020 г.

24

№ ТИ 87974 - 1/25.03.2024 г.

ТОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 87973 - 1/10.08.2023 г.

№ ТИ 87974 - 1/10.08.2023 г.

25

№ ТИ 85586 - 1/25.03.2024 г.

ГЮРСЕЛ АХМЕД МЕХМЕД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 85586 - 1/ 14.08.2020 г.

26

№ ТИ 84262 - 1/25.03.2024 г.

ВЕЛИКО КИРЯКОВ ВЕЛИКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху недвижимите имоти

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 84260 - 1/ 30.07.2020 г.

№ ТИ 84262 - 1/ 30.07.2020 г.

27

№ ТИ 81178 - 1/25.03.2024 г.

СОТАР ГРУП 00Д

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 81170 - 1/ 12.06.2020 г.

№ ТИ 81171 - 1/ 12.06.2020 г.

№ ТИ 81178 - 1/ 12.06.2020 г.

28

№ ТИ 81186 - 1/25.03.2024 г.

ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ЧЕРВЕНКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 81186 - 1/12.06.2020 г.

29

№ ГС80446 - 1/25.03.2024 г.

ГЪЛЪБИН КОЛЕВ ГЪЛЪБОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС80446 - 1/ 08.06.2020 г.

30

№ СМ114009 - 1/25.03.2024 г.

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА РАШЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СМ114009 - 1/ 06.11.2023 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.03.2024 г. до 09.04.2024 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 118 Последна промяна: 12:14:38, 30 май 2024