Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 29 Март 2024, 11:09
Валидно до: Събота, 13 Април 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№НС81055-1/29.03.2024г.

ЖИЛСТРОЙ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху  превозните средства

 

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП81055-1/11.06.2020№ИП81054-1/11.06.2020г.

2

№НС81909-/29.03.2024г

ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

 

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ИП81909-1/22.06.2020,ИП81906-1/22.06.2020 ИП81908-1/22.06.2020

3

№НС77678-1/29.03.2024г

САМУИЛ ЦЕКОВ КРЕМЕНСКИ

*******

Данък върху  превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

 

Акт за установяване на задължение по декларация

ИП77678-1/04. 03.2020ИП77673-1/04.03.2020г.

4

№НС84441-1/29.03.2024г

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕООД

*******

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП84441 -1/31.07.2020г.

 

5

№НС86579-1/29.03.2024г

ЛЕХЕМ ЕООД

*******

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП86579-1/02.09.2020

6

 

№НС86572-1/29.03.2024г

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ТОМОВ

*******

 

 

Данък върху  превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП86572-1/02.09.2020

7

 

№НС77581-1/29.03.2024г

ТЕНЮ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

*******

 

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ИП77581-1/27.02.2020г.   

8

№НС86014-/29.03.2024г

АВТОТЕМА

*******

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ ИП86014-1/20.08.2020

9

№НС77192-1/29.03.2024

ЗЕТЕН ЛОГИСТИК

*******

Данък върху  превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

 

№ ИП77192-1/28.01.2020

СПИСЪКЪТ  ВЛИЗА В СИЛА ЗА ПЕРИОДА 29.03.2024г-13.04.2024г

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 105 Последна промяна: 11:11:09, 28 март 2024