Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 26 Април 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

69273/12.04.2021

ЯСЕН ИВАНОВ МАРКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69274-1/28.03.2019

2

72539/12.04.2021

ИЛИЯ ПЪРВАНОВ ИЛИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72539-1, 72538-1/01.08.2019

3

75102/12.04.2021

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

НИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75102-1/27.11.2019

4

75113/12.04.2021

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ПЕНЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75113-1/27.11.2019

5

75035/12.04.2021

ВИЛХЕМС ЛОЦС

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75035-1/26.11.2019

6

71605/12.04.2021

ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ХРИСТОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ71605-1/05.07.2019

7

71608/12.04.2021

ЕЛИЦА РУМЕНОВА БАКАЛОВА-КАРАСЪБЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ71608-1/05.07.2019

8

72370/12.04.2021

КЕТРИН ДЕЯНОВА ПЕТКОВА, ЧРЕЗ НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МЕТЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72370-1/30.07.2019

9

75777/12.04.2021

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА-ДИМИТРОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75777-1/10.12.2019

10

91042/12.04.2021

ЖЕЛЮ КОЛЕВ СТАНЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ91042-1/19.01.2021

Настоящият списък е в сила за периода от 12.04.2021 г. до 26.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 505 Последна промяна: 10:21:34, 12 април 2021