Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 7 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП68941-1/07.04.2021 г.         

ЯВИСТ – КАРАМАНОВИ 2005 ЕООД

 

 

 

АУЗД№ 68941/21.03.2019 Г., 68943/21.03.2019 Г.

 

 

ИП69774/07.04.2021 г.    

 

ОЛГА БОРИСОВНА КОПЕЛЯС

 

 

АУЗД № 69774-1/16.04.2019Г.

 

 

ИП74479/07.04.2021 г.    

ИВАН СТОЙКОВ МАДЖАРОВ

 

 

АУЗД №  АУЗД№74479/18.11.2019 г.   

 

 

ИП69179/07.04.2021 г

РУМЕН АНДРЕЕВ ОБРЕШКОВ

 

 

АУЗД №69179-1 /27.08.2019г., №69178-1 /27.08.2019г., №69177-1 /27.08.2019г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.04.2021 г. до 22.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 400 Последна промяна: 16:40:23, 14 април 2021