Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ90696-1/14.04.2021г

ГАЛИНА НИКОЛОВА УРКУЗУНОВА - ВЕЛИНОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ90696-/07.12.2020г.

2

№ММ71492-1/14.04.2021г.

 

ВАСИЛ БЛАГОЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71489-/04.07.2019г №ММ71490-/04.07.2019г №ММ71491-/04.07.2019г. №ММ71492-1/04.07.2019г

3

№ММ71496-1/14.04.2021г.

 

НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71493-/04.07.2019г. №ММ71494-/04.07.2019г. №ММ71495-/04.07.2019г. №ММ71496-1/04.07.2019г.

4

№ММ69899-1/14.04.2021г.

 

ЛЮБЧО ПЕТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69899-/22.04.2019г. №ММ69899-1/22.04.2019г

5

№ММ74045-1/14.04.2021г.

 

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА НИЗАМОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74045-1/04.11.2019г

6

№ММ77933-1/14.04.2021г.

 

МАРИО ВАЛЕНТИНОВ ЯНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77933-1/13.05.2020г

7

№ ММ69074 - 1/19.03.2021 г.

ЕМАНУИЛ ПАВЛОВ АГОНЦЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ78922-1/21.05.2020г. 

8

№ ММ73236-1/14.04.2021г.

 

ГАЛИН МИЛКОВ БОШНАКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73236-1/23.08.2019г

9

№ ММ68316 - 1/14.04.2021 г.

 

МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68316 - 1/07.03.2019г

10

№ ММ74550 – 1/14.04.2021 г.

 

АТАНАС МИЛЕВ МИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74550 – 1/18.11.2019 г

11

№ ММ71596-1/14.04.2021г.

 

КРОС – ИНВЕСТ БИЛД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ71596-1/05.07.2019г.

№ ММ71596-1/05.07.2019г.

12

№ ММ68881-1/14.04.2021г.

 

ДОБРА ДИМОВА КАЧИКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68881-1/21.03.2019г.

13

№ ММ68840-1/14.04.2021г.

 

НИКОЛА СТОЯНОВ КАЧИКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68840-1/20.03.2021г

14

№ ММ68257-1/14.04.2021г.

 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛУЯХТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68257-1/07.03.2019г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 14.04.2021 г. до 28.04.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 596 Последна промяна: 17:10:46, 14 април 2021