Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 23 Април 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Май 2021, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№75288/23.04.21

СТОЯН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№75288/15.04.2021г

2

ГС№74231/23.04.21

ПЕНЧО ИЛИЕВ КОШНИЧАРОВ

ТБО

АУЗД№74231/14.04.2021г

3

ГС№74569/23.04.21

ВЕСКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№74569/14.04.2021г

4

ГС№74463/23.04.21

ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕНЧЕВ

ТК

АУЗД№74463/13.04.2021г

5

ГС№74442/23.04.21

СТИЛЯНА КРАСИМИРОВА ПАВЛОВА

ТК

АУЗД№74442/13.04.2021г

6

ГС№75326/23.04.21 

ЕЛЕНА ПЕНКОВА КАЛЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75326/25.03.2021

7

ГС№75290/23.04.21

КЕРА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75290/25.03.2021

8

ГС№75277/23.04. 21

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА МИТЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75277/07.04.2021

9

ГС№74334/23.04.21

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

ТК

АУЗД№74334/09.04.2021

10

ГС№74317/23.04.21.

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ТК

АУЗД№74317/12.04.2021

11

ГС№73341/23.04.21

РИГЕЛ ЕООД

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№73341/01.04.2021

12

ГС№72029/23.04.21

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№72029/06.04.2021

13

ГС№72026/23.04.21

СОНЯ АТАНАСОВА КОЛИЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№72026/08.04.2021

14

ГС№72025/23.04.21

ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ КОЛИЧЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№72025/08.04.2021

15

ГС№70571/23.04.21

БОНИ-МХ-2006

ДПС

АУЗД№70571/06.04.2021

16

ГС№70449/23.0421

ПЕТЪР ЧАНЕВ БАЛЕЗОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№70449/07.04.2021

17

ГС№68891/23.04.21

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВДИМОВ

ДПС

АУЗД№68891/06.04.2021

 

Настоящият списък е в сила за периода от 23.04.2021 г. до 07.05.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 458 Последна промяна: 11:43:33, 23 април 2021