Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 19 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 5 Май 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№70-00-1945/19.04.2021 г.

 

ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за прихващане или възстановяване №70-00-1945/15.03.2021 г.

2

№СВ 87809-1/19.04.2021 г.

КРИСТИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87809-1/30.09.2020 г.

3

№СВ 86754-1/19.04.2021 г.

МИЛИ 2008 ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86754-1/09.09.2020 г.

4

№СВ 74114-1/19.04.2021 г.

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ КАРАЙОТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74114-1/12.11.2019 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.04.2021 г. до 05.05.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 505 Последна промяна: 11:46:06, 23 април 2021