Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 4 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№4/04.02.2021

„СИДИЕМ“ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Ревизионен доклад

№ 4/25.01.2021г.

 

2

№ММ71276-1/04.02.2021

Ивалина маринова парушева

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71276-1/20.06.2019

3

№ММ82656-1/04.02.2021

ДЕЯН ИВАНОВ ТАНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82656-1/26.06.2020

 

4

№ММ68178-1/04.02.2021

ЙОВАН ГЕОРГИЕВ НЕШКОВСКИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68178-1/06.03.2019

№ММ68182-1/06.03.2019

 

5

№ММ69896-1/04.02.2021

МАРИЯ ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69895-1/22.04.2019

№ММ69896-1/22.04.2019

6

№ММ70633-1/04.02.2021

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70633-1/21.05.2019

 

7

№ММ72719-1/04.02.2021

ГЕОРГИ ХРИСТОВ МОРЯКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72719-1/09.08.2019

8

№ММ75153-1/04.02.2021

РОСТИСЛАВ РАШЕВ РАШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75153-1/27.11.2019

9

№ММ72151-1/04.02.2021

ДИАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72151-1/22.07.2019

10

№ММ72178-1/04.02.2021

СТЕФАН ВАСИЛЕВ КОСЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72178-1/22.07.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.02.2021 г. до 18.02.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 338 Последна промяна: 11:35:58, 10 февруари 2021