Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ71582-1/10.02.2021г.

 

ТУНА АЛРУМИНИЙ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71582-1/05.07.2019

2

№ММ68327-1/10.02.2021г.

 

МИНДТЕКС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68327-1/08.03.2019

3

№ММ68583-1/10.02.2021г.

 

СЛАВЧО ПАВЛОВ ГЕРМАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68583-1/13.03.2019

 

4

№ММ71910-1/10.02.2021г.

 

ПОЛИНА СИЛЕНОВА ГУНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71910-/12.07.2019г. №ММ71909-/12.07.2019г. №ММ71905-1/12.07.2019г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 10.02.2021 г. до 24.02.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 12:06:38, 10 февруари 2021