Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 02 юли 2021
Валидно до: петък, 16 юли 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 74249-1/02.07.2021 г.

 

НИКОЛАЙ ЕЛИНОВ ДИКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Такса за притежаване на куче

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74247-1/14.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74248-1/14.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74249-1/14.11.2019 г.

2

№СВ 73467-1/02.07.2021 г.

 

ДИМАС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73467-1/09.09.2019 г.

3

№СВ 73463-1/02.07.2021 г.

 

ДМП БИЛД ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73463-1/09.09.2019 г.

4

№СВ 74074-1/02.07.2021 г.

 

ДОНКО ПЕТКОВ БАРОКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74074-1/11.11.2019 г.

5

№СВ 70911-1/02.07.2021 г.

 

БАРИМПЕКС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70909-1/07.06.2019 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70910-1/07.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70911-1/07.06.2019 г.

6

№СВ 70996-1/02.07.2021 г.

 

ФЕДЕРИ-КО ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70995-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70996-1/11.06.2019 г.

7

№СВ 70975-1/02.07.2021 г.

 

ДИАЛ ИНВЕСТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70975-1/11.06.2019 г.

8

№СВ 70994-

1/02.07 .2021 г.

 

ДЖУЛИЯ 777 ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70992-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70993-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70994-1/11.06.2019 г.

9

№СВ 70482-1/02.07.2021 г.

 

БОРИСЛАВ ГОСПОДИНОВ МИНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70480-1/15.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70481-1/15.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70482-1/15.05.2019 г.

10

№СВ 70513-1/02.07.2021 г.

 

ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ШКОДРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70512-1/15.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70513-1/15.05.2019 г.

11

№СВ 69864-1/02.07.2021 г.

 

ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69862-1/17.04.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69863-1/17.04.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69864-1/17.04.2019 г.

12

№СВ 74118-1/02.07.2021 г.

 

СТЕФАН ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74118-1/12.11.2019 г.

13

№СВ 74794-1/02.07.2021 г.

 

АНГЕЛИНА РОСИНОВА АНГЕЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74794-1/22.11.2019 г.

14

№СВ 74366-1/02.07.2021 г.

 

КАЛОЯН АНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74366-1/15.11.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 02.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 154 Последна промяна: 16:51:26, 02 юли 2021