Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 15 юли 2021
Валидно до: четвъртък, 29 юли 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

003737/15.07.2021

НАТАЛИ 99 ООД

Такси за тротоари

Акт за установяване на задължения №003737(1)/24.02.2020

2

2965/15.07.2021

СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ ООД

Такси за тротоари

Акт за установяване на задължения №АУ2965(2), АУ2964(2)/14.06.2021

3

68369/15.07.2021

РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕРЕКЛИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ68369-1, 68370-1, 68372-1, 68374-1, 68375-1/11.03.2019

4

69564/15.07.2021

ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69564-1, 69563-1, 69562-1/09.04.2019

5

70089/15.07.2021

ИВАН ДИМОВ АТАНАСОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70089-1, 70085-1, 70082-1, 70081-1, 70080-1, 70077-1/25.04.2019

6

70094/15.07.2021

ПЛАМЕН НЕНКОВ НЕНОВ

 ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ70094-1/25.04.2019

7

70610/15.07.2021

ДИМИТЪР РУМЕНОВ ФИДАНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70610-1, 70607-1/17.05.2019

8

71837/15.07.2021

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71837-1/10.07.2019

9

72298/15.07.2021

ДАВИД ИМКО ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72298-1, 72297-1, 72295-1/29.07.2019

10

72500/15.07.2021

КАТЕРИНА ПЕТКОВА ЯНЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72500-1/01.08.2019

11

75051/15.07.2021

ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ПАУНКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75051-1/26.11.2019

12

75066/15.07.2021

БИСТРА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75066-1/27.11.2019

13

75427/15.07.2021

ГЕНО РАДЕВ РАДЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75427-1/03.12.2019

14

75428/15.07.2021

ПЕТЯ СЛАВОВА РАДЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75428-1/03.12.2019

15

75431/15.07.2021

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАТЕЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75431-1/03.12.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 15.07.2021 г. до 29.07.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 123 Последна промяна: 10:53:09, 15 юли 2021