Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 19 Юли 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 2 Август 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ФП68515 -1/19.07.2021 г.

БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ СЪЮЗ СТОЙЛЕС ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68515 - 1 / 13.03.2019 Г.;

№ ФП68514 - 1 / 13.03.2019 Г.;

№ ФП68513 - 1 / 13.03.2019 Г.;

№ ФП68512 - 1 / 13.03.2019 Г.

2

№ ФП68495 –

 1/ 19.07.2021г.

ЕЛИТКОМ ТРЕЙД ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68493 - 1 / 13.03.2019 Г.;

№ ФП68494 - 1 / 13.03.2019 Г.;

№ ФП68495 - 1 / 13.03.2019 Г.

3

№ ФП68286 –

 1 /19.07.2021 г.

МАНТИКОРА К ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП68286 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68287 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68288 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68289 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68290 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68291 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68292 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68293 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68294 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68295 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68296 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68297 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68298 - 1 / 07.03.2019 Г.; № ФП68299 - 1 / 07.03.2019 Г.

4

№ ФГ 71681 - 1/19.07.2021 г.

ЮНИБУД ЕНЕРГО СЕРВИС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71681 - 1 / 08.07.2019 Г.

5

№ ФГ 74677 –

 1 /19.07.2021Г.

КАЯД СТАРС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 74677 - 1 / 20.11.2019 Г

Настоящият списък е в сила за периода от 19.07.2021г. до 02.08.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 162 Последна промяна: 15:12:26, 19 юли 2021