Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 21 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 5 Октомври 2021, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ76820-1/21.09.2021г.

СТЕФАН ИВАНОВ МАРКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76820-1/21.01.2020г. №ММ76821-1/21.01.2020г.

2

№ ММ89125-1/21.09.2021г.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89125-1/23.10.2020г

3

№ ММ74578-1/19.11.2021г.

ДАНИЕЛ РАЧЕВУ ЛНУ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74578-1/19.11.2019г.

4

№ ММ71270-1/21.09.2021г.

РУАН - ТРАНС

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71270-1/20.06.2019г

5

№ ММ73565-1/21.09.2021г.

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ73565-1/13.09.2019г.

6

№ ММ68528-1/21.09.2021г.

СЕРГЕЙ ЯНКОВ ЯНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68528-1/13.03.2019г

7

№ ММ71141 - 1/21.09.2021 г.

ЕЛЕКТРОСИСТЕМС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ71141-1/17.06.2019г.

№ ММ71142-1/17.06.2019г.

  • ММ71143-1/17.06.2019г.

8

№ ММ73362-1/21.09.2021г.

 

ВИП МЕНИДЖМЪНТ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73362-1/30.08.2019г

9

№ ММ94508 - 1/21.09.2021 г.

ДЖЕНК СЕЙФИ ЮСЕИН

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ94508 - 1/20.07.2021г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 21.09.2021 г. до 05.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 16:51:00, 21 септември 2021