Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 11 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФГ 73272 - 1/27.09.2021 г.

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

№ ФГ 73272 - 1 / 23.08.2019 Г.;

№ ФГ 73273 - 1 / 23.08.2019 Г.

2

№ ТИ 93526 - 1/27.09.2021г.

М КЛИЙН ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 93526 - 1 / 21.06.2021 Г.

3

№ ФГ 73325 - 1 /27.09.2021 г.

ПЛАМЕН МИХОВ МИХОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 73325 - 1 / 28.08.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 27.09.2021г.-11.10.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 137 Последна промяна: 11:07:16, 27 септември 2021