Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 4 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 18 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 93539 - 1 /04.10.2021 г.

ААСМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

№ ТИ 93539 - 1 / 21.06.2021 Г.

2

№ ФП69276 - 1/04.10.2021г.

КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДИШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП69276 - 1 / 28.03.2019 Г.;. № ФП69280 - 1 / 28.03.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 04.10.2021г.-18.10.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 83 Последна промяна: 10:37:24, 04 октомври 2021