Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 4 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 18 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ68489-1/04.10.2021г.

ФАТМЕ РАФЕТОВА ХЮСЕИН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68488-1/12.03.2019г

№ММ68489-1/12.03.2019г.

2

№ ММ71343-1/04.10.2021г.

ЧАВДАР ИВАНОВ АНДРЕЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71343-1/26.06.2019г

№ММ71344-1/26.06.2019г

3

№ ММ68895-1/04.10.2021г.

КАЛИНА ЧАВДАРОВА ПЕЕВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68895-1/21.03.2019г

4

№ ММ71337-1/04.10.2021г.

АННА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71337-1/25.06.2019г.

5

№ ММ73554-1/04.10.2021г.

ИВО МИЛЕНОВ МАНОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73554-1/13.09.2019г.

6

№ ММ68456-1/04.10.2021г.

АЛИПИ ЛАТИНОВ АЛДИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68456-1/12.03.2019г №ММ68455-1/12.03.2019г №ММ68454-1/12.03.2019г

№ММ68453-1/12.03.2019г

7

№ ММ71349 - 1/04.10.2021 г.

БОГДАН СТОЯНОВ КИРЯЗОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

  • ММ71349-1/26.06.2019г.

 

8

№ ММ73596-1/04.10.2021г.

АЙ БИ ЕС ГРУП ЕВРОПА ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73596-1/17.09.2019г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.10.2021 г. до 18.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 114 Последна промяна: 15:09:40, 04 октомври 2021