Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 8 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 22 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 94033 - 1/08.10.2021 г.

ЛИС 11 ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

декларация

№ ТИ 94033 - 1 / 30.06.2021 Г.

2

№ ФГ 72946 - 1/08.10.2021г.

РУСКИ КЛУБ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 72946 - 1 / 14.08.2019 Г.;

№ ФГ 72947 - 1 / 14.08.2019 Г.

3

№ ФГ 71621 - 1 /08.10.2021 г.

ГЕОРГИ ЗАФИРОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71621 - 1 / 05.07.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.10.2021г.-22.10.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 116 Последна промяна: 15:29:32, 08 октомври 2021