Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 1 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 15 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КРДПС”, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП69064/01.10.2021 г.

РЕНИ ДИНЕВА СТОЕВА

 

 

АУЗД № 69064/25.03.2019 Г.

 

 

ИП69527/01.10.2021 г

ДЖОАКИН АЛФРЕДО ТОРРЕС

 

 

АУЗД №69527-1 /09.04.2019г.

 

 

ИП95980-1/01.10.2021 г.

КАМЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

 

 

АУЗД№ 95980/16.09.2021 Г.

 

 

 

ИП74227/01.10.2021 г.

АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ ЦИПИЩУК

 

 

АУЗД № 74227-1/13.11.2019Г.

 

 

ИП74929-1/01.10.2021 г.

ГАНЧО ПЕТКОВ МИХРАНОВ

 

 

АУЗД№ ИП74922-1/25.11.2019г.

 

 

ИП74807-1/01.10.2021 г.

ТОДОР АНДОНОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД№74807-1/22.11.2019 Г., АУЗД№74808-1/22.11.2019 Г., АУЗД№74812-1/22.11.2019 Г

 

 1. г.

МАРИО ЖИВКОВ КОВАЧЕВ

 

 

АУЗД№

ИП68567 - 1/13.03.2019 Г., ИП68566 - 1/13.03.2019 Г., ИП68564 - 1/13.03.2019 Г., ИП68562 - 1/13.03.2019 Г.

 

 

 1. г.

СТЕЛА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА - КОЛЕВА

 

 

АУЗД№

ИП73430/04.09.2019г.

 

 

 1. г.

АНАСТАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

АУЗД№

ИП69153 - 1/27.03.2019 Г., ИП69155 - 1/27.03.2019 Г.

 

 

ИП69170-1/01.10.2021 г.

СОНЯ АПОСТОЛОВА КОСТАДИНОВА

 

 

АУЗД№

ИП69170 - 1/27.03.2019г., ИП69173 - 1/27.03.2019г., ИП69175 - 1/27.03.2019г., ИП69174 - 1/27.03.2019г.

 

 

 1. г.

„НОРД СОЛАР“ ООД

 

 

АУЗД№

ИП73375/30.08.2019Г,

 

 

ИП73241-1/01.10.2021 г.

ГАЛИНА – АГРО“ ООД

 

 

АУЗД№

ИП73241 - 1/23.08.2019 Г., ИП73240 - 1/23.08.2019 Г.

 

 

 1. г.

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

 

 

АУЗД№

ИП94905- 1/11.08.2021 Г.

 

 

ИП94998-1/01.10.2021 г

КРАСИМИР СЛАВОВ МАВРОВ

 

 

АУЗД№

ИП94998 - 1/17.08.2021 Г.

 

 

 1. г.

„ ИВ – СТАНКА ДИМОВА“ ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП73372 - 1/30.08.2019 Г.

 

 

 1. г.

ХРИСТИНА ИВАНОВА МОНЕВА

 

 

АУЗД№

ИП69970 - 1/23.04.2019 Г.

 

 

ИП94807-1/01.10.2021 г.

ЛЮБОМИР РАНГЕЛОВ СТОЙКОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП94807 - 1/03.08.2021 Г

 

 

 1. г.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МОРЯКОВ

 

 

АУЗД№

ИП75165 - 1/27.11.2019 Г.

 

 

 1. г.

СЛАВЧО ПЕЙЧЕВ ФУЧЕДЖИЕВ

 

 

АУЗД№

ИП74196 - 1/13.11.2019 Г.

 

 

 1. г.

АНТОНИНА СЛАВОВА ЧОЛАКОВА

 

 

АУЗД№

ИП95012 - 1/17.08.2021 Г.

 

 

ИП75296-1/01.10.2021 г.

ФОТИН КОНДОВ ПЕНКОВ

 

 

АУЗД№

ИП75296 - 1/29.11.2019 Г, ИП75294 - 1/29.11.2019 Г

 

 

 1. г.

ДОБРИ ИВАНОВ ДАУТЕВ

 

 

АУЗД№

ИП74637 - 1/19.11.2019 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 01.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 47 Последна промяна: 09:24:47, 13 октомври 2021