Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 12 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 26 Февруари 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП70750 - 1 /12.02.2021г.

БЕРКАНТ АЛИ ЮМЕР

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ФП70750- 1/03.06.2019 г.; №ФП70751- 1/03.06.2019 г;

№ФП70752- 1/03.06.2019 Г.;

№ФП70753- 1/03.06.2019 Г.

№ФП70754- 1/03.06.2019 г.;

№ФП70755- 1/03.06.2019 г.;

№ ФП70756- 1/13.06.2019 г.;

2

№ ФГ 72834 - 1 /12.02.2021г.

БОРИС ДИМИТРОВ ДИНКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 72834- 1/13.08.2019 Г

3

№ ФГ 72950 - 1 /12.02.2021 г.

СТОЯН ДОНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 72950- 1/14.08.2019 Г.

4

№ ФП69286 - 1 /12.02.2021 г.

БХ-2016

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ФП69286- 1/28.03.2019 г.;

№ФП69288- 1/28.03.2019 Г.;

№ ФП69289- 1/28.03.2019 Г;

№ФП69290- 1/28.03.2019 Г.;

№ ФП69295- 1/28.03.2019 Г.

№ ФП69297- 1/28.03.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.02.2021г. до 26.02.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 510 Последна промяна: 09:47:32, 17 февруари 2021