Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 25 Ноември 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ73606-1/12.12.2021г.

М МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73606-1/17.09.2019г.

2

№ ММ71139-1/12.11.2021г.

БАЛКАН ФИНАНС ГРУП

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71139-1/14.06.2019г

3

№ ММ73034-1/12.11.2021г.

КАРАМПУРНИОТИС ЙОАННИС ПАНАЙОТИС

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73034-1/19.08.2019г

4

№ ММ71943-1/12.11.2021г.

СИ ДЖЕЙ СИСТЕМС – КЛОН БЪЛГАРИЯ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71943-1/12.07.2019г

5

№ ММ73616-1/12.11.2021г.

ИВО ИВАНОВ ДРАКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73616-1/17.09.2019г

6

№ ММ74850-1/12.11.2021г.

ФИЛИП ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74847-1/25.11.2019г. №ММ74850-1/25.11.2019г.

7

№ ММ74444 - 1/12.11.2021 г.

ЛАТИН ЗАНКОВ ОГНЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74444-1/18.11.2019г; №ММ74443-1/18.11.2019г

8

№ ММ71955-1/12.11.2021г.

АНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА - ЙОНСОН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71955-1/15.07.2019г

9

№ ММ73677 - 1/12.11.2021 г.

ЕМОНА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73677 - 1/19.09.2019г

10

№ ММ68331 – 1/12.11.2021 г.

 

ПРИМОРСКО 2002 ООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68331 – 1/08.03.2019г

11

№ ММ72002-1/12.11.2021г.

 

ЛД ЕВРОТРЕЙД ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72002-1/15.07.2019г

12

№ ММ96978-1/12.11.2021г.

 

ЦОНКА ИВАНОВА ЦОНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ96978-1/19.10.2021г

13

№ ММ96979-1/12.11.2021г.

 

ИВАН ДИНЕВ ЦОНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ96979-1/19.10.2021г

14

№ ММ95190-1/12.11.2021г.

 

АНГЕЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ95190-1/23.08.2021г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 12.11.2021 г. до 25.11.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 15:04:44, 12 ноември 2021