Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 25 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Декември 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ96405-1/25.11.2021г

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ96405-1/06.10.2021г.

2

№ ММ78472-1/25.11.2021г.

ЕКОРОС ООД

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ78472-1/18.05.2020г

3

№ ММ85741-1/25.11.2021г.

РИПСИМЕ ГУРГЕНОВНА ЕЛМОКЯН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85741-1/18.08.2020г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.11.2021 г. до 09.12.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 103 Последна промяна: 12:16:28, 25 ноември 2021