Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 6 Януари 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 20 Януари 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ80738-1/06.01.2022г.

МАРИО ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80738-1/10.06.2020г

2

№ ММ89567-1/06.01.2022г.

 

АСЕН РАЙЧЕВ КАРАСЛАВОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89567-1/29.10.2020г.

3

№ ММ79062-1/06.01.2022г.

ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДЖЕНДЪРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79062-1/26.05.2020г. №ММ79063-1/26.05.2020г; №ММ79064-1/26.05.2020г; №ММ79065-1/26.05.2020г; №ММ79066-1/26.05.2020г.

4

№ ММ81956-1/06.01.2022г.

МИТКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ81956-1/22.06.2020г №ММ81959-1/22.06.2020г

5

№ ММ755161-1/06.01.2022г.

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧИНОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75516-1/04.12.2019г

6

№ ММ89004-1/06.01.2022г

 

СЪБИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89004-1/22.10.2020г

7

№ ММ88724 - 1/06.01.2022 г.

РУЖДИ АХМЕДОВ САЛИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88724-1/19.10.2020г.

№ММ88724-1/19.10.2020г.  

 

Настоящият списък е в сила за периода от 06.01.2022 г. до 20.01.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 180 Последна промяна: 11:25:43, 10 януари 2022