Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 73457-1/15.02.2021 г.

 

ФЕДЯ СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73457-1/05.09.2019 г.

2

№СВ 73735-1/15.02.2021 г.

ВЕЛИН РАЙЧЕВ ИЛИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73735-1/26.09.2019 г.

3

№СВ 73669-1/15.02.2021 г.

ТАНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73668-1/18.09.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73669-1/18.09.2019 г.

4

№СВ 74129-1/15.02.2021 г.

ФАТМЕ АДЕМ ЮНУЗ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74129-1/12.11.2019 г.

5

№СВ 74992-1/15.02.2021 г.

ЯВИСТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74992-1/26.11.2019 г.

6

№СВ 74802-1/15.02.2021 г.

МЕРАНЗЮ ДИМИТРОВ РАСОКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74802-1/22.11.2019 г.

7

№СВ 73227-1/15.02.2021 г.

ДЕСИСЛАВА БОНЕВА ЗЛАТЕВА-ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73227-1/23.08.2019 г.

 

8

№СВ 73181-1/15.02.2021 г.

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ БАЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73181-1/22.08.2019 г.

9

№СВ 64614-1/15.02.2021 г.

ДАЙМЪНД ДЕВЕЛОПМЪНТС ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64614-1/07.09.2018

10

№СВ 69129-1/15.02.2021 г.

ПЕНКО ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69123 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69124 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69125 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69126 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69127 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69128 - 1/27.03.2019

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69129 - 1/27.03.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 15.02.2021 г. до 01.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 583 Последна промяна: 09:47:15, 17 февруари 2021