Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 11 Януари 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 25 Януари 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№94-01-42343/11.01.2022 г.

 

ВЕЛИЧКА ГИНОВА ДАЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Съобщение с изх.№94-01-42343/19.11.2021 г.

2

№СВ 70980-1/11.01.2022 г.

 

СТАЛ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70980-1/11.06.2019 г.

3

№СВ 76372-1/11.01.2022 г.

 

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 76372-1/18.12.2019 г.,

4

№СВ 71483-1/11.01.2022 г.

 

АМЕЛИ - АННА КОСТАДИНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71483-1/03.07.2019 г.

5

№СВ 69849-1/11.01.2022 г.

 

КРИСТИАН ЕМИЛОВ САНДОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69849-1/17.04.2019 г.

6

№СВ 87407-1/11.01.2022 г.

 

МАРТИН СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 87407-1/23.09.2020 г.

7

№СВ 85615-1/11.01.2022 г.

 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 85615-1/14.08.2020 г.

8

№СВ 85974-

1/11.01 .2022 г.

 

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 85974-1/20.08.2020 г.,

 

9

№СВ 85498-1/11.01.2022 г.

 

МАРИЯ СОТИРОВА ПАШЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 85498-1/13.08.2020 г.

 

10

№СВ 77834-1/11.01.2022 г.

 

ТРОД РИЙЛ ЕЙСТЕЙТС ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 77834-1/13.04.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 11.01.2022 г. до 25.01.2022 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 34 Последна промяна: 09:48:23, 13 януари 2022